Πασαλιμάνι

!cid_3AB34E6D-BFEF-4A9C-96A6-C76A5F5793E8Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 152-154
Τηλέφωνο: 21 0429 7644