Πασαλιμάνι

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 152-154
Τηλέφωνο: 21 0429 7644