Θέσεις εργασίας

Η Crepaland  θεωρεί τους ανθρώπους της ως κύριο παράγοντα της ιστορίας της και κινητήρια δύναμη της περαιτέρω ανάπτυξής της.

Στην αλυσίδα Crepaland βασική μας αρχή είναι ότι εκτός από την παρασκευή της καλύτερης κρέπας, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των υπαλλήλων μας. Για το λόγο αυτό και επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας, διοργανώνοντας σεμινάρια σε τακτική βάση. Εφαρμόζοντας αυτές τις μεθόδους, παρέχεται στα στελέχη και το προσωπικό η δυνατότητα να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και να αναπτύξουν αναγκαίες δεξιότητες που θα συμβάλουν στην άνοδό τους στην εταιρική ιεραρχία.

Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους εκπαιδεύονται στο πιλοτικό κατάστημα που έχει δημιουργήσει η Crepaland γιατί πιστεύουμε ότι βασική κατεύθυνσή μας στον τομέα της απασχόλησης αφορά τη βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς και των υπηρεσιών που αυτό παρέχει.

Επιδίωξη μας στην αλυσίδα Crepaland είναι η δημιουργία περιβάλλοντος συνεχούς εκπαίδευσης που να διευκολύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας. Βασική προτεραιότητά μας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας σε ότι αφορά την Υγιεινή και την Ασφάλεια. Η εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζεται και κατά την διάρκεια εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται λίστες ελέγχου  πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των σωστών διαδικασιών και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των διευθυντών εκτός των άλλων περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Γι’ αυτό το λόγο εμείς στην Crepaland φροντίζουμε:

  • Να προσλαμβάνουμε άτομα προερχόμενα από την τοπική αγορά, ικανά να προσφέρουν άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και καθαριότητα.
  • Να τους προσφέρουμε καθαρό, ασφαλές, υγιές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε την απόδοσή τους.

Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας:  Η αλυσίδα καταστημάτων Crepaland αναζητά καινούριους υπαλλήλους για να εκπαιδευτούν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και τις επαγγελματικές τους εμπειρίες σε ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον με εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, με πλήρη εκπαίδευση και άριστη συνεργασία με ένα όνομα ραγδαία αναπτυσσόμενο και αγαπητό στο κοινό.