Giveaway Terms

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και της σχετικής ανάδειξης των 20 νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. H συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω  διαδικασία. Οι όροι θα είναι αναρτημένοι στον παρόντα σύνδεσμο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού. 

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της Crepaland, είναι όλοι οι χρήστες του Instagram που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ταυτόχρονα κάνουν follow το προφίλ της Crepaland στο Instagram, και αναφέρουν στα σχόλια δύο προφίλ φίλου/ φίλης, μαζί με την απάντησή τους.

Η ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού είναι η Δευτέρα 18/12/2023 και η ημερομηνία λήξης είναι η Κυριακή 07/01/2024 ώρα 23:59. 

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται

α) να μεταβούν στον συνδέσμο www.instagram.com/crepalandgreece όπου θα πρέπει να ακολουθήσουν το account της Crepaland.

β) να μεταβούν στην παρούσα σελίδα, ώστε να διαβάσουν τους όρους  συμμετοχής και 

γ) να αφήσουν σχόλιο κάτω από την σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού,  αναφέροντας την αγαπημένη τους παραλία και ένα ή περισσότερα προφίλ φίλων. Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά  σχόλια και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. 

Κάθε συμμετέχων/ συμμετέχουσα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα μόνο ενεργό προφίλ Instagram. Tέλος, η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος.  

Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί στην έδρα μας από την Δευτέρα 08/01/2023, μετά από τυχαία επιλογή μέσω της εφαρμογής Comment Picker. 

Το δώρο, που θα δοθεί με τυχαία κλήρωση στους 20 νικητές/νικήτριες, είναι 5 γλυκές κρέπες της επιλογής τους για τον κάθε νικητή.

Το δώρο ισχύει μόνο για take away ή dine-in στα καταστήματα της Crepaland και πρέπει να διεκδικηθεί έως και 29/02/2024. 

Η ενημέρωση των 20 νικητών του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με την ανάρτηση σχετικής δημοσίευσης του ονόματός τους, όπως αυτό αναφέρεται στον προσωπικό λογαριασμό του instagram και εν συνεχεία οι νικητές/νικήτριες θα ειδοποιηθούν και με προσωπικό μήνυμα.

Η Crepaland διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με αλλαγή των παρόντων όρων. Ακόμη, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση. 

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, θέτοντας το σχόλιό τους κάτω από την σχετική ανάρτηση παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά  την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει, για τη  συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή για τους σκοπούς της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης και της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους  συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των  συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του δώρου κατά τα ανωτέρω και εν συνεχεία θα καταστρέφονται. 

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης  στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, όπως προβλέπονται  στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο  συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας.

Οποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή να διαγράψει ο ίδιος το σχόλιο του κάτω από την αντίστοιχη δημοσίευση. 

Καλή επιτυχία, καλές γιορτές και καλή ευτυχισμένη νέα χρονιά!

GIVEAWAY  Crepaland Katerini

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. H συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω  διαδικασία. Οι όροι θα είναι αναρτημένοι στον παρόντα σύνδεσμο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού. 

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της Crepaland Katerini, είναι όλοι οι χρήστες του Facebook που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 29/12/2023 και η ημερομηνία λήξης είναι η Κυριακή 14/01/2024 ώρα 23:59. 

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται

α) να μεταβούν στη σελίδα Crepaland Katerini όπου θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σελίδα.

β) να μεταβούν στην παρούσα σελίδα, ώστε να διαβάσουν τους όρους  συμμετοχής και 

γ) να κάνουν like στη δημοσίευση.

δ) να αναφέρουν δύο φίλους/φίλες τους στα σχόλια

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος.  

Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί στην έδρα μας από την Δευτέρα 15/01/2023, μετά από τυχαία επιλογή μέσω της εφαρμογής Comment Picker. 

Το δώρο, που θα δοθεί με τυχαία κλήρωση είναι μια υπογεγραμμένη φανέλα του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ  Βαγγέλη Μαργαρίτη.

Η ενημέρωση του νικητή/νικήτριας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με την ανάρτηση σχετικής δημοσίευσης του ονόματός τους, όπως αυτό αναφέρεται στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και εν συνεχεία οι νικητές/νικήτριες θα ειδοποιηθούν και με προσωπικό μήνυμα.

Η Crepaland Katerini διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με αλλαγή των παρόντων όρων. Ακόμη, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση. 

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, θέτοντας το σχόλιό τους κάτω από την σχετική ανάρτηση παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά  την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει, για τη  συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή για τους σκοπούς της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης και της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους  συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των  συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του δώρου κατά τα ανωτέρω και εν συνεχεία θα καταστρέφονται. 

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης  στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, όπως προβλέπονται  στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο  συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας.

Οποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή να διαγράψει ο ίδιος το σχόλιο του κάτω από την αντίστοιχη δημοσίευση. 

Καλή επιτυχία, καλές γιορτές και καλή ευτυχισμένη νέα χρονιά!